Schemat usługi

Diagram prezentujący logiczny schemat usługi.

Użytkownicy PLGrid: u1, u2, u3, u4

Grupy PLGrid: grupaA, grupaB, grupaC

Tekst nad liniami przerywanymi reprezentuje część access_key klucza używanego przez danego użytkownika podczas dostępu do danej puli danych.