O usłudze

Usługa Cyfronet Object Storage umożliwia użytkownikom przechowywanie danych obiektowych. Jej interfejs jest kompatybilny z API Amazon S3 oraz istniejącymi narzędziami je obsługującymi. Dostęp jest możliwy z dowolnego miejsca za pośrednictwem sieci publicznej.

Dane są przechowywane w postaci obiektów znajdujących się w bucketach.

Szybki start

Schemat usługi

Typowe zastosowania

  • przenoszenie danych między ośrodkami obliczeniowymi oraz zewnętrznymi systemami
  • przechowywanie danych źródłowych i wyników obliczeń
  • publiczne udostępnianie treści
  • backup
  • repozytoria artefaktów CI/CD